Vergoedingen en betalingen

Vergoedingen
Fysiotherapie Engelaar heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.  Behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed door uw zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Dit gaat niet van uw eigen risico en de nota wordt direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In uw polisvoorwaarden kunt u het aantal te vergoeden behandelingen terugvinden. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, komen de behandelingen voor eigen rekening.

Kinderen tot 18 jaar hebben vanuit het basispakket recht op 18 behandelingen fysiotherapie per blessure per jaar. Wanneer uw aandoening op de chronische lijst staat kan het zijn dat u recht heeft op fysiotherapie vanuit het basispakket.

Wanneer u vragen heeft over uw vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of behandelend fysiotherapeut. 

Betalingsvoorwaarden
Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht na deze periode de nota niet voldaan zijn, dan ontvangt u van ons twee keer een herinnering met het verzoek de openstaande nota binnen een week alsnog te voldoen. In het geval dat u na deze herinneringen niet tot betaling overgaat, zal er een incassoprocedure gestart zal worden. De kosten van deze procedure komen voor rekening van de debiteur welke in gebreke is gebleven.

Vragen of een afspraak maken?  Vul het inschrijfformulier, bel 0314-72 59 94 of WhatsApp naar 06-22 38 66 12.