Revalideren na een beroerte (CVA)

Stapsgewijs meer vertrouwen

Het doormaken van een beroerte (CVA) is naasten een ingrijpende gebeurtenis. Dagelijkse handelingen, zoals aankleden, fietsen en lopen, zijn ineens niet mogelijk. Ook kosten de kleinste inspanningen veel energie.

In de eerste drie maanden na het CVA (cerebrovasculair accident) is bewegen en trainen heel belangrijk. Onderzoek door neurologen wijst namelijk uit, dat dit het meest effectief is voor een zo goed mogelijk herstel.

Onze fysiotherapeut helpt u om op een verantwoorde manier weer kracht, balans en mobiliteit op te bouwen, zodat u stapsgewijs meer vertrouwen krijgt in het eigen lichaam. Ook ontvangt u adviezen voor het omgaan met de klachten en om de energiebalans te bewaren.

Wat is een CVA/beroerte?

Beroerte is een ander woord voor CVA (cerebrovasculair accident). Deze vorm van hersenletsel heeft twee veel voorkomende varianten: het herseninfarct en de hersenbloeding. Bij een herseninfarct veroorzaakt een propje, dichtslibbing of een combinatie hiervan een verstopping in de bloedvaten. Bij een hersenbloeding is er sprake van een geknapt of lekkend bloedvat.

In de hersenen liggen allerlei gebieden met verschillende functies. Bij een hersenbloeding of -infarct stroomt er te weinig bloed naar een deel van de hersenen. Hierdoor krijgt een gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en sterven de hersencellen op die plaats af.

Klachten na een beroerte (CVA)

Welke klachten er na een beroerte spelen, is per persoon verschillend. Dit is namelijk afhankelijk van de mate en locatie van beschadiging aan het hersenweefsel.

Vaak treden er klachten op, zoals:

 • Evenwichtsproblemen
 • Slechter zien
 • Problemen met spraak
 • Verminderde spierkracht
 • Moeite met lopen

Op langere termijn kunnen er problemen ontstaan, zoals:

 • Problemen met plannen
 • Snel overprikkeld raken
 • Vermoeidheid

Naast deze lichamelijke gevolgen kan een beroerte ook psychosociale/geestelijke gevolgen hebben door eventuele gedragsverandering en omdat u van de ene op de andere dag beperkt bent in uw dagelijkse handelingen. Dit kan heel ingrijpend zijn voor uzelf en voor uw naasten. 

Fysiotherapie na een beroerte

Het fysiotherapietraject verschilt van persoon tot persoon: we kijken naar wat bij u past en wat de doelstellingen zijn. Uiteraard spelen ook de mogelijkheden mee bij het opstellen van het maatwerktraject.

De oefentherapie is bijvoorbeeld gericht op:

 • opbouwen van spierkracht,
 • verbeteren van de handfunctie,
 • (zit)balans opbouwen,
 • verbeteren van de coördinatie en controle.

Ook ontvangt u adviezen om bijvoorbeeld op een andere manier dagelijkse bewegingen uit te voeren, de zogenoemde compensatiestrategieën. Daarnaast helpen we u met tips over het bewaken van uw energiebalans. Vermoeidheid speelt namelijk ook een rol bij uw dagelijkse activiteiten.

Uw herstel krijgt een extra stimulans door op verschillende manieren te trainen. Hierbij is een actieve inzet door uzelf van belang, zowel tijdens de training als in uw thuissituatie. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig rust te nemen. Uw fysiotherapeut helpt u om hierin een goede balans te vinden.

Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden komt u 1 of meerdere keren per week naar de praktijk. Is dit lastig voor u, dan komt onze fysiotherapeut bij u aan huis – op verwijzing van de huisarts.

De resultaten van fysiotherapie na een CVA

Samen werken we eraan dat u zo snel mogelijk – en verantwoord – in beweging komt en uw leven weer zo goed mogelijk kunt oppakken. Een van de beoogde resultaten van de fysiotherapie is het terugwinnen van het vertrouwen in eigen lichaam. Ook het behalen van uw persoonlijke doelen – wandelen, fietsen, dagelijkse handelingen – staan voorop.

Multidisciplinaire samenwerking na een CVA

Cliënten die een CVA hebben doormaakt, hebben vaak verschillende hulpvragen. Ook heeft een CVA flinke impact op uw dagelijks leven. Daarom werken onze fysiotherapeuten nauw samen met andere zorgprofessionals, zoals de ergotherapeut, logopedist, revalidatiearts, psycholoog en huisarts.

Waarom naar Fysiotherapie Engelaar voor revalidatie na een CVA?

 • Persoonlijke, maatwerkaanpak
 • Korte lijnen met andere zorgprofessionals
 • Locaties voor oefentherapie
 • In overleg: behandeling aan huis mogelijk
 • Laagdrempelige, gezellige praktijk

Wordt fysiotherapie na een CVA vergoed?

Voor fysiotherapie na een beroerte is een verwijzing van de medisch specialist nodig.

Over het algemeen worden de kosten vanaf de 21e behandeling betaald uit de basisverzekering. De nota van de eerste 20 behandelingen dient u zelf te voldoen of worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Per kalenderjaar wordt altijd eerst aanspraak gedaan op het eigen risico. De vergoedingen zijn afhankelijk van uw verzekeringspakket, informeer daarom altijd bij uw verzekeraar.