Kwaliteit van Fysiotherapie

Kwaliteitsregister Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteits Register (sport)fysiotherapie. Hiermee bent u er zeker van dat in onze praktijk aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan. Door jaarlijks bij- en nascholingen te volgen zijn onze fysiotherapeuten altijd op de hoogte van de nieuwste inzichten en technieken binnen het vakgebied.

In ons team heeft iedere fysiotherapeut een eigen specialisatie. Indien het gewenst is dat u gebruik maakt van een van onze specialisaties, kan eenvoudig van therapeut gewisseld worden zodat wij u een fysiotherapie behandeling kunnen geven.

Persoonlijke gegevens

In navolging van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden uw persoonlijke gegevens en de informatie betreffende uw behandeling opgeslagen in een vertrouwelijk behandeldossier. Uw fysiotherapeut is verplicht uw medische gegevens geheim te houden. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt indien u daar toestemming voor geeft. Uw medisch dossier is voor uzelf altijd in te zien of op te vragen.

Klachten

Ondanks onze grote zorgvuldigheid is het mogelijk dat u een klacht heeft over onze werkwijze of over  uw fysiotherapeut. Wij verzoeken u dit altijd met de betreffende persoon te bespreken. Ook kunt u uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar maken. Doet er zich een klacht voor, dan doen wij ons uiterste best om samen met u het probleem uit de wereld te helpen. Fysiotherapie Engelaar is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF.

Gebruik e-mailadressen

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens hebben wij toestemming nodig om uw e-mailadres te gebruiken.

  • als onderdeel van het patiëntenregistratiesysteem Intramed;
  • het versturen van afspraakbevestiging en herinnering;
  • het versturen van patiënttevredenheid enquêtes via MediQuest;
  • het versturen van oefenschema’s en vragenlijsten tijdens de behandelperiode;
  • het versturen van patiënten nota’s (buiten de aanvullende verzekering).

Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van uw e-mailadres dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut aangeven.

Vragen of een afspraak maken?  Vul het inschrijfformulier, bel 0314-72 59 94 of WhatsApp naar 06-30 28 86 21.