Wat is mimetherapie?

Mimetherapie kan klachten verminderen of verhelpen bij gezichtsverlamming (facialis parese), waarbij de spieren onbedoeld ‘verkeerde’ of minder bewegingen maken.

Bij een uitval van de aangezichtszenuw verlammen de spieren in het gezicht. Hierdoor lijkt het gelaat ‘scheef’, waarbij u bijvoorbeeld een oog niet goed kunt sluiten, het oogknipperen vermindert en het lastig is om bepaalde klanken uit te spreken. Daarnaast kan het problemen geven bij eten en drinken. Dit is niet alleen heel vervelend, het kan ook sociaal gezien een drempel zijn.

Mimetherapie is gericht op het verbeteren van de symmetrie in het gezicht en het verminderen van restverschijnselen, ongemak en pijn. Daarnaast kunt u met de adviezen en oefeningen beter omgaan met uw klachten.

Wat zijn de oorzaken van gezichtsverlamming?

Mimetherapie is vooral toepasbaar bij verminderde spierfuncties in het gezicht door:

 • Bell Parese/zenuwontsteking
 • Herpes zoster (gordelroos)
 • Ziekte van Lyme
 • Operatie of trauma
 • Diabetes mellitus
 • Tumorgroei
 • (ernstige) Middenoor ontsteking

Wat is het doel van mimetherapie?

Mimetherapie begeleidt de herstelperiode van de zenuw. Uw aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen niet 100 % door de behandeling. Wel mag u verwachten dat u door regelmatig te oefenen en te masseren meer controle krijgt over uw gezicht en uw gezichtsuitdrukking.

Door de spieren op verantwoorde wijze opnieuw te triggeren, verbeteren functies als eten, drinken en praten. De fysiotherapeut begeleidt u bij de oefeningen om de spieren te spannen en ontspannen bij de dagelijkse functies.

Spontaan en volledig herstel is mogelijk bij aangezichtsverlamming van Bell, bij de andere oorzaken kan het herstel langer duren. Ook komt het voor dat de aangezichtsverlamming zichtbaar blijft, omdat de aangezichtszenuw niet of gedeeltelijk hersteld is. Dit is per persoon en situatie verschillend.

Wat is de werkwijze bij mimetherapie?

Zodra er weer enige beweging in het aangedane deel zichtbaar is, kan de maatwerk behandeling starten.

De fysiotherapeut onderzoekt wat de oorzaak is van uw aangezichtsverlamming, wat de klachten zijn en in welke fase de verlamming zich bevindt. Ook bekijkt zij of er bewegingen mogelijk zijn en welke dit zijn.

Meestal volgen er 8 tot 10 behandelingen met adviezen en oefeningen, eventueel gecombineerd met logopedie.

De fysiotherapeut oefent samen met u en geeft adviezen over:

 • Gezichtsmassage/spieren aanspannen en ontspannen
 • Bewegen van de mond (glimlachen, lippen tuiten), wang, ogen en voorhoofd
 • Verbeteren van functies als eten, drinken en spreken
 • Leren controleren van ongewenst meebewegen door spieren
 • (Eventueel) advies over oogdruppels en het werken met een plakker/gewichtje op het ooglid
 • Omgaan met een aangezichtsverlamming

Voor de verbetering van de aansturing en controle van de gezichtspieren is het belangrijk dat u thuis elke dag – minimaal 30 minuten per keer – oefent.

Als u last heeft van gezichtsspierproblemen, kan mimetherapie een effectieve behandelmethode zijn. Neem contact op met uw fysiotherapeut, we helpen u graag om uw klachten te verminderen.