Praktijkvisie op de fysiotherapie

Als fysiotherapeut ben je hulpverlener. De patiënt staat centraal. Dit is makkelijk gezegd, maar in de praktijk komt daar een hoop bij kijken.

Een belangrijke ontwikkeling is dat de zorgverzekeraar bezuinigt op fysiotherapie. Daardoor wordt de huidige fysiotherapie steeds commerciëler. De praktijken worden groter, de behandeltijden korter en de individuele begeleiding minder. Fysiotherapie Engelaar wil zich op dit gebied onderscheiden. Door kleinschalig te werken (1 op 1) en de behandeltijd en -frequentie individueel te bepalen kunnen we de kwaliteit van de fysiotherapie hoog houden. Onze fysiotherapeuten zijn makkelijk te benaderen op een eigen telefoonnummer. Ook maken we gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals WhatsApp en is er een eigen praktijk-app voor het doorsturen van de afspraken c.q. huiswerkoefeningen. De lijnen zijn kort, er is een informele sfeer en nieuwe patiënten kunnen binnen 72 uur een afspraak maken.

Fysiotherapeutische doelstelling is ten allen tijde de patiënt zo snel mogelijk, doch verantwoord, te revalideren. Mijn inziens gaat de revalidatie verder dan pijnvrij zijn. Het gaat erom dat patiënten op lange termijn klachtenvrij blijven. Daarbij is het van belang dat we de oorzaak van de klachten behandelen en niet alleen het symptoom. Bij sporters gaat het nog een stap verder. Een revalidatie is pas geslaagd wanneer een sporter qua fysieke voorwaarden sterker uit de revalidatie komt als dat hij binnenkwam.

We hebben goed nagedacht over de behandelmethodiek. Oefentherapie wordt vaak te belangrijk gemaakt binnen de fysiotherapie. Wij vinden het essentieel eerst te zorgen voor de juiste voorwaarden om goed te kunnen oefenen. Dry Needling, massage, mobilisaties en taping zijn therapievormen die veel gebruikt worden binnen de praktijk Wanneer de pijnklachten niet meer op de voorgrond staan neemt de oefentherapie een steeds grotere rol in binnen de revalidatie.

Daarbij is de individuele benadering van groot belang. Door te testen en te meten zien we waar bij een patiënt de tekorten zitten. De oefeningen worden hierop aangepast. Doelstellingen en evaluatiemomenten moeten duidelijk zijn. Zo blijft het behandeltraject overzichtelijk en weet de patiënt precies waar hij aan toe is. Wij vinden het belangrijk zo functioneel mogelijk te oefenen. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van het lichaamsgewicht en losse materialen zoals halters, dumbells, loopladder etc.

We zijn ons ervan bewust dat wij de wijsheid niet in pacht hebben. Samenwerken met andere partijen is daarom van essentieel belang en biedt vele voordelen. Soms loopt een behandeltraject niet zoals we vooraf gedacht hadden; een patiënt reageert bijvoorbeeld niet (of onvoldoende) op de aangeboden therapievorm. Of iemand komt bij ons binnen voor een intake, maar wij denken dat hij met het desbetreffende klachtenbeeld ergens anders beter geholpen kan worden. Fysiotherapie Engelaar werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals de chiropractor, podotherapeut, cesartherapeut en osteopaat. Ook zijn er korte lijnen met trainers en verzorgers van verschillende sportverenigingen in de regio.

Vragen of een afspraak maken?  Vul het inschrijfformulier, bel 0314-72 59 94 of WhatsApp naar 06-22 38 66 12.