Als u een CVA (beroerte) doormaakt, is dat een heel ingrijpende gebeurtenis.

Dingen die u normaal dagelijks en als vanzelf deed, zoals lopen, aankleden en eten, zijn ineens niet of lastig uit te voeren. Ook kost alles ineens veel meer energie.

De eerste drie maanden na een CVA is het heel belangrijk om te bewegen en trainen, omdat uit neurologisch onderzoek blijkt, dat dit het meest effectief is voor lichamelijk herstel. Uiteraard is dit afhankelijk van uw mogelijkheden en doelstellingen.

Stapsgewijs meer vertrouwen in het lichaam

Binnen onze praktijk bieden wij ‘Revalidatie na een CVA’ aan.

Het traject richt zich op het begeleiden bij dagelijkse activiteiten, het opbouwen van spierkracht en het trainen van specifieke bewegingen en/of lopen.

Samen richten we ons op het zo goed mogelijk hervatten van de dagelijkse activiteiten. Ook krijgt u – door meer te bewegen en met de concrete adviezen van de fysiotherapeut – stapsgewijs meer vertrouwen in eigen lichaam.

Maatwerktraject: wat past bij u?

Afhankelijk van de mogelijkheden en de doelstellingen formuleert de fysiotherapeut een persoonlijk plan, dat past bij uw doelstellingen in bijvoorbeeld werk, hobby’s en sport.  Naast het opbouwen van kracht, balans en het verbeteren van coördinatie en controle krijgt u adviezen over hoe u het beste de energiebalans kunt bewaken.

Vaak is fysiotherapie onderdeel van een multidisciplinair team. We hebben dan ook korte lijnen met bijvoorbeeld de ergotherapeut, huisarts, medisch specialist en logopedist.